Language:

Join us on Facebook Login

Uurimise raport sotsiaalse ettevõtluse staatuse
kohta Euroopas ja kuidas seda parandada.

Kui teid huvitavad järeldused sotsiaalse ettevõtluse staatuse hetkeseisu kohta Euroopas,  vastav poliitika ja toetavad struktuurid ja samuti olemasolevad sotsiaalse ettevõtluse nõustamise teenused, siis on meie asjakohane uuring just see mida vajate!

Põhjalik uuring, mis  põhineb nii vastaval kirjandusel ja ka väliuurimusel, teostatakse selleks, et anda ülevaade asjakohastest sotsiaalse ettevõtluse poliitikatest ja toetavatest struktuuridest, samuti ka olemasolevatest nõustamisteenustest sotsiaalse ettevõtluse ja ettevõtjate jaoks üldiselt.

Raport kajastab järgmisis teemasid:

  • Sotsiaalse ettevõtluse praegune staatus Euroopas
  • Vajadus sotsiaalse ettevõtluse jaoks Euroopas
  • Euroopa poliitikad sotsiaalse ettevõtluse arendamiseks

Projektis osalevate riikide erinevate mustrite tutvustus:

  • Poliitikate rakendamine riigi ja regiooni tasandil
  • Teenused ja seotud tegevused (koolitus, mentorlus, konsultatsioonid jne), mida sotsiaalsetetele ettevõtetele pakutakse
  • Sotsiaalset ettevõtlust toetavad struktuurid
  • Parim praktika sotsiaalse ettevõtluse  nõustamisteenustes
  • Potentsiaalse sotsiaalse ettevõtja vajadused nõustamise järele
Lae alla inglise keelne aruanne PDF formaadis

 

Koostatakse uurimise raport ettevõtluskonsultantidele vajaliku täiendava kvalifikatsiooni kohta,  et nad oleksid võimelised toetama sotsiaalset ettevõtlust.

Läbi viidav uuring peaks andma ülevaate  sotsiaalsetele ettevõtjatele efektiivsete nõustamisteenuste pakkumiseks täiendava kvalifikatsiooni vajadusest. See uuring on tegelikult ettevõtluskonsultandi koolitusvajaduse erinevuse analüüs.

Võrdlev analüüs identifisteerib nõustamise käesoleva hetke olukorra kõigis projekti partnerite maades eriti seoses oskuste vajadusega teenuste osutamisel sotsiaalsetele ettevõtjatele. Analüüs  annab konkreetse raporti praeguse hetke situatsioonist  ja hindab võimalikke tulevikuarenguid. Need uued oskused sobitatakse oskustega, mis konsultantidel juba on.

Samuti kajastab raport  õppetulemusi, mida projekti raames pakutavate  kursustega on võimalik saada.

Lae alla inglise keelne aruanne PDF formaadis