Language:

Join us on Facebook Login

Sotsiaalmajandus ja sotsialne ettevõtlus on arenenud viimastel aastatel  vastuseks peamistele sotsiaalsetele vajadustele, mida on süvendanud majanduslriis. Sotsiaalne ettevõtlus aitab kaasa sotsiaalsele innovatsioonile, uute ettevõtlusmudelite loomisele ja kasutamata ressursside kaasamisele.

Ometi on  sotsiaalmajandust toetavad struktuurid nagu nõustamisteenused  ikka veel  EL  vähearendatud, mis aeglustab selle sektori potentsiaalset kasvu.

Sellepärast on SESBA projekti eesmärgiks õppemetodoodika ja konsulteerimise tööriista arendamine, mis võimaldaks ettevõtluskonsultantidel laiendada oma kompetentsi, et pakkuda nn. rätsepateenuseid sotsiaalsetele ettevõtjatele. Seeläbi etevõtluskonsultandi profiil muutub turul asjakohasemaks ja vahendid rakendatake sotsiaalmajanduse tugistruktuuride arendamiseks.

Koolituskomplekt (Tööriist) soovitab parimaid metoodikaid ja viise, mida kasutades saaks  rajada teed koolituskomplekti edukaks rakendamiseks. Seda arendatakse uurimise ja alternatiivsete tehnikate kaasamisega, kusjuures rõhk on nõustamise meetoditel, nagu: rühmatööd, individuaalsed projektid, uued ettevõtlikud loomeprojektid, probleemide lahendamine, ärimängud, draama ravi, eneseleidmine, tegevõppimine, virtuaalne reaalsus, rollimäng, õpperingid jne.

Laadi alla SESBA tööriistakomplekt.