Language:

Join us on Facebook Login

Οlympic Training & Consulting Ltd - Kreeka - www.olympiakokek.gr

Οlympic Training & Consulting Ltd. (OT) asutati 1995.a. Kreekas, et pakkuda kutseõpet, elukestvat õpet ja nendega sarnaseid teenuseid. Firma tegutseb Kreeka-üleselt ja annab hetkel tööd 28 inimesele. Edendada investeeringuid inimressurssi, et kiiremini arendada kutseõpet ning ettevõtlust, samuti võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu,  on Olymping Training peamised eesmärgid. Selle ülesande nimel on süsteemselt töös innovaatiliste õppemeetodite arendamine ja/või levitamine, täiskasvanuhariduse  rakendusuuringud ning aktiivne uute tehnoloogiate edendamine töö- ja igapäevaelus.

Rahvuslikul tasandil spetsialiseerub OT kutseõppe kujundamisele, arendamisele ja rakendamisele töötute joaks ning integreritud programmide kaudu tööturult sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks.

Samal ajal pakub OT erikoolitust füüsilisest isikust ettevõtjatele ja koolitajatele.

Konverentside, seminaride ja näituste korraldamine on regulaarne osa meie kommunikatsiooni ja levitamise strateegiast.

OT-l on ulatuslik koostöövõrgustik ettevõtetega kõigis sektorites ja ta teeb koostööd rohkem kui 200 koolitajaga, rakendades neid oma koolitustegevuses. Tänaseks on üle 25 000 õppija saanud kasu OT poolt pakutud teenustest.

Ulatusliku ja kauaaegse osalemise tõttu Euroopa ja riikidevahelistes projektides, on OT saavutanud märkimisväärseid kogemusi erinevat tüüpi lahenduste kujundamises, koordineerimises ja rakendamises nagu koolitusprogrammid, integreeritud sotsiaalne sekkumine, võrgustikud ja teabe levitamine Euroopa tasandil.

Olympic Training omab kehtivat EN ISO 9001:2008 kvaliteedisüsteemi sertifikaati.

Acrosslimits Limited - Malta - www.acrosslimits.com

AcrossLimits on dünaamiline Malta äriüksus, mille juured on kindlalt uue tehnoloogia ja meedia sektoris. Põhitegevus on koondunud e-äri, Interneti ja Knowledge Management valdkonda, pakkudes lahendusi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele. Viimastel aastatel on AcrossLimits oma tegevusi mitmekesistanud ja ta koosneb nüüd 3-st peamisest osakonnast: IT, Euroopa projektid ja haridus.

AcrossLimits asutati juunis 2001 osaühinguna, kuna selle liikmed olid tegelikult juba koos töötanud enne seda kuupäeva partnerluslepingu alusel alates 1996. aastast, arendades IT-ga seotud süsteeme.

Koos esindustega Itaalias, Hispaanias ja Kreekas on AcrossLimits võimeline pakkuma erinevaid teenuseid, mis on seotud infotehnoloogiaga, kuid keskendumisega eelkõige oma kolmele põhivaldkonnale: e-õpe, e-tervis ja digitaalkultuur.

Oma 10 tegevusaasta jooksul on AcrossLimits kokku pannud erinevaid projekte, mis sisaldasid e-õppe platvorme, interaktiivseid mänge ja simulatsioone keelte õpetamiseks, teaduse ja kultuuritraditsioone segus avatud ja kommertstarkvaraga.

Agricultural University - Plovdiv - Bulgaria - www.au-plovdiv.bg

Plovdivi Maaülikool rajati 1945. a. See on ainuke spetsiaalne riiklik ülikool põllumajanduse ja sellega seotud teaduste alal Bulgaarias ka täna ja see annab talle õiguse nautida rahvuslikku, rahvusvahelist ja Euroopa tunnustust.

Maaülikooli põhistruktuuri moodustavad neli teaduskonda (agronoomia; aiandus ja viinamarjakasvatus; taimekaitse ja agroökoloogia ning majandusteaduskond), kus pakutakse18 bakalaureusekraadi õpet, üle 35 magistrikraadi õpet ja 27 doktoriõppe programmi.

Peamised tegevused:

 • Tagada kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide abil hariduse omandamine bakalaureuse- ja magistriõppes ning haridus- ja teadusdoktori kraadi saamise õppes;
 • Tagada akadeemiline platvorm põllumajandusliku hariduse ja teaduse arendamiseks;
 • Teadus- ja arendustegevuse läbiviimine ning innovatsiooni siire põllumajanduse praktikasse
 • Uuringud, projekteerimine, nõustamine, teadmiste ja teabelevi teenuste osutamine.

Õppeprotsess on korraldatud tihedas koostöös teadusliku uurimise ja praktikaga, mille eesmärk on vahendite tõhusa kasutamisega saavutada säästev areng.

Maaülikool teaduspoliitika hõlmab koostööd teadmiste põhisusel tuginevate projektide ja programmide rakendamisel ning toetamisel, koostööd Bulgaaria põllumajanduse arengu, turismi ja riigi lõimumise parandamisel Euroopa majandusruumiga.

Teaduse põhisuunad on järgmised:

 • Põllukultuuride aretustöö, sordiaretuse geneetilised ja biotehnoloogilised uuringud, seemnekasvatus ja evitamine
 • Teraviljade innovaatiliste tehnoloogiate loomine ja arendamine
 • Akrotsüanoos konserveerimine ja pinnase kaitse
 • Majandus, organiseerimine, äri planeerimine ja maakasutuse majanduslik hindamine
 • Loomade tõuaretuse valdkonna geneetika, sigivus ja paljundamine; loomade füsioloogia ja kasvatamise tehnoloogiad

Militos Consulting S.A. - Kreeka - www.militos.org

Militos Consulting SA on unikaalne, dünaamiline ja 360 ° uuenduslik konsultatsioonifirma, millel on tugev Euroopa profiil, rahvusvaheline kogemus sotsiaalse ettevõtluse murrangulise integreeritud nõustamisteenuse osutamisel, kutsehariduse, sotsiaalse innovatsiooni, tööhõive, 360 ° informatsiooni ja teadlikkusega seotud meetmete, kultuuri jms alal.

Militos Consulting SA on ekspert ettevõtluse ja kutsehariduse, koolitajate koolitamise metoodikate, ärikonsultatsioonide ja mentorluse alal. Militos omab häid tulemusi enam kui 48 EL poolt rahastatud projektides, s.h. Euroopa Liidu projektide USENET / Euroopa sotsiaalselt vastutustundlike ülikoolide võrgustik ja ametlikult tunnustatud parimate ärinõuandjate tavad (koordineerib Militos), LadybizIT ja Mumpreneurs. Militos toetab ja edendab sotsiaalset ettevõtlust, pakkudes nõustamist kuni 40 sotsiaalsele ettevõttele,  koordineerides neid "Entreprising Socially" projekti  kaudu. Projekti toetab Ateena arengu ja Destination Management Agency of the City of Athens. Militos toetab aktiivselt ka personaliseeritud „Mellon-Skills Accelerator " pilootprogrammi.

Militosel on laialdased kogemused ja teadmised kuidas mobiliseerida kogukondi, projekteerida, juhtida ja läbi viia suuri kampaaniaid. Militos on tuntud kui nutikate, leidlike ja suure esteetilise kvaliteediga materjalide looja, olles üks parimaid kommunikatsioonijuhtimise ja levitamise konsultante  ettevõtete ja institutsioonide (Euroopa) jaoks.

Viimase 5 aasta jooksul  on Militos korraldanud enam kui 140 multidimensionaalset sündmust üle 37 000 osalejaga. On saadud kaks euroopa auhinda (DG AGRI) põllumajandusettevõtluse edendamise LLP projekti eest farmsup!

NGO QUIN - Estonia - www.quinest.ee

TQUIN võrgustik (Qvinnliga Uppfinnare I Norden= Põhjala leidikud naised) loodi 1991. aastal Rootsis. Täna ühendab see võrgustik enam kui 800 innovaatilist ja leiutajat naist Rootsis, Soomes, Islandil ja Eestis. MTÜ QUIN-Estonia kanti registrisse aprillis 2001. Ühingus on 10 põhiliiget, 27 vabatahtlikku ja lai võrgustik toetajaid Eestis ning välismaal.

QUIN-Estonia tegevuste peamised eesmärgid on: parandada naiste osalemist innovatsioonis ja ettevõtluses; tõsta eestimaalaste intellektuaalomandialast teadlikkust; koguda ja jagada väärtuslikke praktilisi innovatsiooni- ja ettevõtluskogemusi teiste naistega võrgustike kaudu; julgustada naisi tulema esile oma innovaatiliste ideedega ning teha naisi ühiskonnas enam nähtavaks; tugevdada naiste eneseusku ja -kindlust saada leiutajaks või ettevõtjaks.

MTÜ QUIN-Estonial on 15 aasta pikkune kogemus esitleda ja levitada innovaatiliste naiste häid kogemusi ja kasulikku praktikat arvukatel seminaridel, leiutiste näitustel, kursustel ja koolitustel naistele, töötutele inimestele. Meie tegevused on teostunud põhiliselt vabatahtlike töö toel. Meie poolt lahendatud probleemid on enamasti sotsiaalse iseloomuga olnud ja me võime ennast täna juba sotsiaalseks ettevõtteks nimetada.

Sotsiaalsest ettevõtlusest on Eestis räägitud laiemalt juba alates aastast 2005. Huvi sotsiaalse ettevõtluse vastu on suuresti kasvanud ja selle asemel, et rääkida ainult kellegi inspireerivatest mõtetest, saame me täna rääkida juba uue majandussektori arenemisest. Seda fakti kinnitab  „Kodanikuühiskonna arengukava 2015 -2020“, kus mtü ülesandeks on ära hoida või lahendada sotsiaalseid probleeme, parandada inimeste heaolu, mida saab tagada sotsiaalse innovatsiooni, sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste abil. Praegune sotsiaalse ettevõtluse sektor on kiiresti kasvamas. Potentsiaali avamiseks on vaja kiiresti luua rohkem toetavaid mehanisme  praegu eksisteeriva sotsiaalse ettevõtluse eskaleerumise jaoks ja uute sotsiaalsete ettevõtete tekkimiseks. Toetamine peaks olema süstemaatiline.

Kevadel 2012 loodi katusorganisatsioon Eesti Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, mille liikmeskond kasvab tormiliselt. Sotsiaalne ettevõtlus on muutunud jätkusuutlikumaks, mis peegeldub ettevõtluse kasumi kasvus ja haarde proportsioonides. Peamised majanduslikud indikaatorid näitavad tõusutrendi ja see on jätkunud. Toetudes olemasolevate sotsiaalsete ettevõtete mitmekesisusele, me võime tõdeda, et potentsiaali ja mahu lisandumine paljudel tegevusaladel on suur.

Limerick Institute of Technology - Ireland - www.lit.ie  

Limerick Institute of Technology on kõrgharidusel põhinev Limerick City ja Co Tipperarys kolledž, kus on 13 instituuti, mis kuuluvad Institutes of Technology, Iirimaa (IOTI). LIT on suuruselt neljas IOT Iirimaal, kus on rohkem kui 6000 täiskohaga ja osalise tööajaga üliõpilast ning 500 töötajat.

LIT pakub kursusi magistritunnistuse tunnistuse saamiseks, samas ka kursusi toitlustamise alal, käsitöökursusi praktikantidele ja täiskasvanu- ning täiendõpe. LIT pälvis Sunday Times Institute of Technology of the Year 2008 ja 2013 Sunday Times University Guide tunnustuse.

Kolledž omab aktiivset juhtpositsiooni hariduse, ettevõtluse ja arengu alal. Lisaks oma tööle kui haridusepakkuja osaleb LIT aktiivselt teadus- ja arendustegevuse nii Iirimaal kui ka välismaal. Meie missiooniks LIT arengufunktsioonis on aktiivselt suhelda organisatsioonidega, kes vajavad meie toetust ja samas andes nendele organisatsioonidele võimalusi omalt poolt täiendada meie aktiivse õppimise, õpetamise, teaduse ja ettevõtluse ning sidusprogramme.

LIT osaleb aktiivselt ka teaduse- ja ettevõtluse arendamises ning on korduvalt osalenud ELi programmides nii projekti koordinaatorina kui ka  projekti partnerina. On osaletud Erasmus ja Leonardo programmide projektides, samuti FP7 ja IEE projektides. Instituudi rahvusvaheline osakond tervitab erinevatest rahvustest üliõpilasi ja soodustab globaalset arengut.

LIT arenguosakonnal on paljude aastate jooksul  saadud sotsiaalmajanduse kogemused mitmete riiklike ja Euroopa projektide kaudu.

Tipperary School’il on üle 10 aastane kogemus teavitustegevuse programmis.  Kool on töötanud mentorina kohalike kogukondade ja kohalike ettevõtete jaoks, aidates neil arendada oma suutlikkust juhtimise, äri planeerimine ja meeskonna arengu valdkondades.

Kolledžil on praegu käimas  sotsiaalse ettevõtluse koolitusprogramm, mis on suunatud  olemasolevatele ja alustavatele organisatsioonidele.

Programma integra società cooperativa sociale - Italy - www.programmaintegra.it

Programma Integra (integreeritud sotsiaalne koostöö) asutati aastal 2005 asukohaga Roomas (Itaalia). Tegeleme uuenduslike sotsiaalse kaasatuse projektidega sisserännanute ja põgenike jaoks. Eelkõige on meie tegevus suunatud julgustavate ja säästlike tavade rakendamisele, millega aidata kaasa kogukonna heaolu ja arengu tagamisele.

Programma integratsiooni teostab oma missiooni järgmiste tegvuste kaudu:

 • Euroopa ja riiklikud rändeprojektid, rahvusvahelise kaitse ja kultuuride paljususe küsimused
 • (näiteks sisserändajate ja pagulaste sotsiaal-majanduslik kaasamine), sotsiaalsete spetsialistide suutlikkuse tõstmise koolitused, innovatsiooni ja heade tavade tundmine, samuti mitmepoolne teavitamine ning teadlikkuse tõstmine nendel teemadel.
 • Pakume Front office teenuseid sisserändajatele ja pagulastele: sotsiaalne ja juriidiline nõustamine, tööorientatsioon s.h. ettevõtlikkuse toetamine, nõustamisteenused, kultuuride erinevuste selgitamine.

Teemad, millega me tegeleme on järgmised:

Kutsekoolituse valikud, itaalia keele kursused, sisserännanute ja põgenike oskuste hindamine ja aktiveerimise praktikad, sealhulgas saatjata alaealiste juhtumid; koostöö edendamine, koolitused avaliku ja erasektori sotsiaalsete spetsialistide teadmiste ajakohastamiseks; seminarid ja töötoad; innovatsioon ja teadusuuringud; parimate tavade ja kogemuste vahetamine; rände ja varjupaiga küsimustes uuringud ja analüüsid, mida teeme koostöös ülikoolide ja uurimisasutustega; kogukonnas osalemise oskuste edendamine, eriti suhtlemise ning teadlikkuse tõstmise kampaaniad; toetust ja tehnilist abi pakkuvate riigiasutuste suure sotsiaalse mõjuga projektid (planeerimise, juhtimise, järelevalve ja aruandluse uuenduslike sekkumine).