Language:

Join us on Facebook Login

woman-hand-desk-office.jpg

SESBA (Social Enterprise Skills for Business nõustajate) on Euroopa Liidu poolt toetatud Erasmus + strateegilise partnerluse projekt, mille eesmärgiks on:

 • parandada ärinõustajate profiili, et paremini vastata  sotsiaalse ettevõtluse valdkonna vajadustele
 • Arendada uusi  väljaõppe tavasid ja nõustamise tehnikaid
 • Kultiveerida uusi praktilisi nõustamisoskusi, et ärinõustajad oleksid  võimalelised  toimima  sotsiaalse ettevõtluse vajadustest lähtuvalt 

Projekti kestus 36 kuud (09/2015- 08/2018)

Konsortsiumi kuulub  kokku seitse partnerit Kreekast, Itaaliast, Maltalt, Bulgaariast, Eestist ja Iirimaalt. Projekti koordinaator on Olympic Training  & Consulting Ltd. Krrekast. Partneriteks on Miltos Consulting Kreekast, Programa Integra Itaaliast, Acrosslimits Maltalt, Agricultural University of Plovdiv Bulgaariast, QUIN-Estonia ja Limeric Institute of Technology Iirimaalt.

Projekti otseseks sihtgrupiks on ärinõustajad, kaudseks sihtgrupiks on kõik potentsiaalsed või juba eksisteerivad sotsiaalsed ettevõtjad, kohalikud kogukonnad, sidusrühmad, kojad ja poliitikud.

Projekti tegevused ja nendega seotud tulemused on järgmised:

 • Põhjaliku uuringu tulemusel kirjeldatakse sotsiaalse ettevõtluse staatus EL-s, antakse ülevaade asjakohasest poliitikast, struktuuridest ja nõustamisteenustest.
 • Eettevõtluse nõustajatele ja sotsiaalsetele ettevõtjatele suunatud uurimistöö, mille tulemus  aitaks kirjeldada nõustajatele vajalikku täiendavat kvalifikatsiooni sotsiaalmajanduses tõhusa nõustamisteenuse osutamiseks 
 • Sotsiaalvaldkonna heade tavade ülekandmine  ärinõustamisvaldkonda  uute nõustamistehnikate loomiseks.
 • Tervikliku ärinõuandja koolitusprogrammi loomine, mis vastaks nii tekkinud vajadustele kui ka  akadeemilistele  standarditele
 • Sisuka õppematejaliga koolitusportaali arendamine
 • Uusi nõustamistehnikaid pakkuv pilootkoolitus
 • Hinnang uutele nõustamistehnikatele reaalsetes tingimustes
 • Teadlikkuse kasv poliitikute, sidusrühmade ja kõigi nende hulgas , kes on seotud ettevõtlusnõustamisega ja uute nõustamistehnikate vajalikkusega sotsiaalmajanduse adekvaatseks nõustamiseks

Eeldatavalt peaks  SESBA püstitama verstaposti ettevõtluskonsultantide kutseoskuste osas, andes süstematiseeritud ülevaate kogutud teadmiste ja  kogemuste ning loodud õppevahendite kohta.

Meil on kavatsus selle projekti kaudu aidata kaasa inimressurssi investeerimisele sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas.

TÖÖRIIST

SESBA tööriistakomplekt tutvustab alternatiivseid nõustamistehnikaid - mis põhinevad rohkem kogemuslikel menetlustel (mis on ühised ettevõtlusvaldkonnas nõustamisteenuse osutamisega) ja viise nende edukaks rakendamiseks.


LEIA ROHKEM...