Language:

Join us on Facebook Login

Научен доклад за състоянието на социалното
предприемачество в Европа и как статутът може да бъде подобрен

Ако искате да научите повече за нашите констатации относно текущото състояние на социалното предприемачество в Европа, политиките и структурите за подкрепа, както и съществуващото консултиране и консултантски услуги за социалните предприятия, както и съответните научни изследвания, нашият доклад е това, което търсите! 

Задълбоченото проучване въз основа на съответната литература и изследвания в полеви условия ще се извършва с цел да се направи преглед на текущото състояние на социалното предприемачество в Европа, преглед на политиките и съответните структури за подкрепа, както и съществуващата Консултантска практика и консултантски услуги за социалните предприятия и за предприятията като цяло. 

Докладът обхваща следните теми: 

  • Социалното предприемачество в Европа- актуално състояние
  • Необходимост от социалното предприемачество в Европа 
  • Европейски политики за развитието на социалното предприемачество

Представяне на различни модели на страните-участнички за:

  • Прилагане на политики на национално и регионално ниво
  • Услуги и свързаните с тях дейности (обучение, наставничество, консултации и т.н.), които се предлагат на социални предприятия 
  • Структури за подпомагане на развитието на социалното предприемачество
  • Най-добри практики за услуги за социално предприемачество консултантски 
  • Потребностите  за съвети  на потенциалните социални предприемачи. 
Изтегляне на доклад в PDF формат 

 

Научен доклад за допълнителните квалификации, които бизнес консултантите
ще изискват, за да бъдат в състояние да подкрепят социалното предприемачество

Полевото проучване ще се извършва с цел да се направи преглед на допълнителните квалификации, необходими за ефективното предоставяне на консултантски услуги за социални предприемачи. Това проучване е всъщност изследване на нуждите от обучение, анализ на пропуските за бизнес консултанти. 

Сравнителният анализ ще определи сегашната ситуация в консултирането във всички страни партньори по отношение на потребностите от умения, особено за предоставяне на услуги за социални предприемачи. Анализът ще представи конкретен доклад за настоящата ситуация и оценка на възможните бъдещи развития. Тя ще определят характера на несъответствието между уменията, необходими днес и допълнителни умения, които със сигурност ще бъдат необходими в бъдеще. Тези умения ще бъдат съпоставени с уменията, които консултантите вече имат. 

Изследването също така ще определи желаните резултати от обучението, от курсовете за обучение, които ще бъдат осигурени в рамките на проекта. 

Изтегляне на доклад в PDF формат