Language:

Join us on Facebook Login

office-620817_1920.jpg

Съдържание на обучението SESBA и материали

Курсът на обучение ще се състои от цялостен и структуриран курс материали, които ще се погрижат за настоящите и бъдещите нужди на консултанти в областта на социалното предприемачество.

Учебната програма ще бъде оформен като структуриран набор от учебни модули. Курсът на обучение ще бъдат придружени от указания за активни и бъдещите консултанти и ще включва въпроси, свързани със социалната икономика, предприемачество, бизнес планиране, консултиране, консултиране методология и техники, практически препоръки за консултации, както и методи за оценка.

Учебната програма е насочена не само бизнес консултанти, които имат образователния ценз и предоставят услуги на социалното предприемачество, но и съветници, които са заинтересовани в намирането на която се изискват знания, умения и компетенции, за да разшири дейността си в предоставянето на консултантски услуги в сектора на социалната икономика.

Изтегляне на образователната методология в PDF формат
Изтегляне на съдържанието за обучение в PDF формат


Образователен портал

Образователният портал на проект SESBA предлага самостоятелно обучение по взаимосвързани теми и новаторски консултантски техники за социални предприятия, партньорска оценка и онлайн общност за социални бизнес консултанти.

Стартирайте обучението сега