Language:

Join us on Facebook Login

woman-hand-desk-office.jpg

Образователният портал на проект SESBA предлага самостоятелно обучение по взаимосвързани теми и новаторски консултантски техники за социални предприятия, партньорска оценка и онлайн общност за социални бизнес консултанти.

ВИЖТЕ ОЩЕ