Language:

Join us on Facebook Login

woman-hand-desk-office.jpg

Проект SESBA (Social Enterprise Skills for Business Advisers – Умения по социално предприемачество за бизнес консултанти) е Европейски проект, финансиран по програма Еразъм+, Стратегическо партньорство, с основни цели: 

  • Обогатяване на профила на бизнес консултантите с оглед да отговорят по-добре на нуждите в областта на социалното предприемачество.
  • Разработване на нови практики за обучение и консултантски техники.
  • Създаване на нови практически консултантски умения за бизнес консултанти с цел обогатяване на подходите към социално предприемачество.

Продължителността на проекта е 36 месеца (09 / 2015-08 / 2018).

Консорциумът се състои от седем партньори от Гърция, Италия, Малта, България, Естония и Ирландия. Координаторът е олимпийски Training & Consulting LTD от Гърция. Militos Consulting е гръцката партньор, Programa Integra е италианският партньор, AcrossLimits е малтийски партньор, Аграрния университет в Пловдив е българския партньор, QUIN-Естония е естонски Partner и Limeric технологичен институт е ирландския партньор. Прякото целевата група на проекта са бизнес консултанти, всички докато непряката целева група са потенциални или съществуващи социални предприемачи и местните общества, заинтересовани страни, камари и политици.

Дейностите и свързаните с тях резултати от проекта включват:

  • Обширните изследвания, които ще изобразяват състоянието на социалното предприемачество в ЕС; съответни политики, структури и консултантски услуги
  • изследвания Невярно адресирано към бизнес консултанти и социални предприемачи, за да се изобрази, необходими за ефективното предоставяне на консултантски услуги в социалната икономика квалификации
  • Трансфер на добри практики от социалната сфера на бизнес консултантски за разработването на нови техники за консултантски
  • Разработването на програма за обучение на цялостна бизнес консултанти ", която отговаря както на установените нужди и да академични стандарти
  • Развитието на портал за обучение, който ще бъде домакин на учебното съдържание и материал
  • Пилотно обучение по новите техники консултантски
  • Оценка на нови консултантски техники в реални условия

SESBA се очаква да повиши квалификацията на бизнес консултантите по отношение на инструменти за обучение и систематизиране на знания и опит досега.

Така нашето намерение чрез този проект е да допринесе за инвестиции в човешки ресурси в подкрепа на областта на социалното предприемачество.